Thái Hư Ảo Cảnh

22-11-2022

Nội dung

NPC liên quan
Hình ảnh Mô tả
Võ Lâm II
Thần Du Chân Nhân
 • Vị trí xuất hiện:
  • Biện Kinh (144/178).
  • Thành Đô (246/221).
  • Tuyền Châu (172/178).
 • Chức năng: Tham gia Thái Hư và nhận thưởng.
Điều kiện
 • Nhân vật phải có tổ đội.
 • Nhân vật cấp 70 trở lên.
 • Tiêu hao 39 vàng/1 lần vượt ải.
 • Nhân vật chỉ tham gia vượt ải 1 lần/ngày.
Cách thức tham gia
 • Thái Hư có tất cả 30 ải.
 • Thời gian vượt ải tối đa là 30 phút. Sau 30 phút nếu tổ đội không vượt hết 30 ải sẽ tự động rời khỏi ải.
 • Tổ đội tham gia có đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ nhận đầy đủ như bên dưới. Nếu tổ đội không đủ 8 hệ phái thì phần thưởng sẽ giảm đi một nửa.

 • Nhân vật đủ điều kiện đến NPC Thần Du Chân Nhân để tiến hành vượt ải.
 • Sau khi vào trong sẽ xuất hiện quái ngẫu nhiên: Mỗi ải sẽ phải tiêu diệt 75 quái ngẫu nhiên sẽ bước qua ải tiếp theo.
 • Quái trong ải xuất hiện là ngẫu nhiên.

Bài Viết Liên Quan
Cài Đặt Game Võ Lâm Truyền Kỳ 2
Đến Trang Nạp Tiền